Print deze pagina

80 wereldburgers te gast bij CIOS

Geplaatst op 16/01/2019 09:03

Op dinsdag 15 januari ontvingen wij 80 wereldburgers van Global Exploration. Wereldburgers uit landen als Zuid-Afrika, Nepal, India, Papua, Tanzania, China en Indonesië. Ze zijn hier voor een periode van ongeveer twee weken op stage om de Nederlandse cultuur te ontdekken en kennis te maken met Nederlanders.

Samen een wereld

Global Exploration is een stichting die als doel heeft Nederlandse jongeren de wereld, in het bijzonder ontwikkelingslanden, te laten ontdekken en op die manier een gedragsverandering bij deze jongeren te realiseren.

Een gevarieerd programma

Vanuit CIOS is voor deze dag een speciaal programma samengesteld door een aantal docenten. Docent en coördinator van de dag, Mariëlle Eggen: “We hebben een gevarieerd programma bedacht. De 80 gasten doorliepen samen met onze studenten een aantal facetten van onze CIOS sport- en dansopleidingen. In het ochtendgedeelte namen onze studenten de gasten mee naar onder andere een dansles, boulderen, leerden ze hoe het is om met een rolstoel sportoefeningen te doen, boogschieten en namen ze deel aan sport en spelactiviteiten.”

In de middag was er een landenpresentatie, een presentatie over Global Exploration, werden de Global Goals (de Sustainable Development Goals, die in 2015 zijn opgesteld door de VN) bespreekbaar gemaakt aan de hand van een spel en gingen de deelnemers met elkaar in gesprek aan de hand van diverse stellingen.
Eric Wishaupt, onderwijskundig leider: “In een lagerhuis setting lieten we de studenten in gesprek gaan met onze gasten. Door deze opzet leerden ze van elkaar over de diverse culturen, ook lieten we ze discussiëren over stellingen over bijvoorbeeld vluchtelingen. Alle deelnemers vergrootte hiermee hun kennis en denkwijze doordat ze meer inzichten kregen. Dit is exact het doel van Global Exploration: gedragsverandering.” Docent Jos Lipsch vult aan: “De voertaal was uiteraard Engels. We maakten hier direct gebruik van door onze studenten te laten beoordelen op deze taal door de vakdocenten als onderdeel van hun Engels mondeling examen.”

Indrukwekkende afsluiting: de dans van “One billion rising”

Aan het einde van de middag kwamen alle 80 wereldburgers en de CIOS studenten samen in de sporthal. Ze voerden hier samen de dans op die ze in het ochtendprogramma geleerd hadden. Het was geen gewone dans maar de choreografie van “One billion rising”.

One billion rising is een wereldwijde beweging die zich inzet om een einde te maken aan verkrachting en seksueel geweld tegen vrouwen. De dansopleiding neemt al een aantal jaren deel aan deze actie. De choreografie is over de hele wereld bekend en het doel is om deze met zo veel mogelijk mensen te dansen. Op 14 februari posten alle deelnemers filmpjes op internet en social media om zo aandacht te vragen voor het belangrijke thema: “een einde maken aan verkrachting en seksueel geweld tegen vrouwen”.

Kers op de taart: “Heal the world”

Als kers op de taart sloten de gasten de dag af met ieder een lied uit hun eigen land. De studenten luisterden aandachtig en er klonk steeds luid applaus. Een van de liederen was “Heal the world” van Michael Jackson. Het was mooi om te zien dat vrijwel alle deelnemers zich spontaan bij de groep vormden en het lied enthousiast meezongen en dansten.
Bekijk het resultaat op het YouTube kanaal van CIOS Sittard-Venlo.

We kijken terug op een succesvolle dag die onze studenten en gasten nog lang zal bijblijven.