Print deze pagina

Ecosystemen beroepsonderwijs en bedrijfsleven: naar een zelfvernieuwende context voor wendbaarheid, innovatie en waardecreatie

Geplaatst op 09/03/2018 13:26

Publicatie door Jos Kusters en de leden van de onderzoeksgroep Leeuwenborgh Hetty Philippi, Eline Steenhuijsen, Frank Beulen, Bart Hermans, Peter Joskin, Rob van Velthoven en Harm Mulder.

Het Nederlandse Mbo behoort tot de best presterende van de wereld. De uitdagingen voor de toekomst krijgen vooral vorm in versterking van de regionale positie van het mbo. In het recente Bestuursakkoord Mbo (2018) met OCW wordt het regionaal georiënteerde ecosysteem als uitgangspunt gehanteerd: “…… dat mbo-scholen zich sterker positioneren in hun regionale ecosysteem en zich dus meer uitgedaagd voelen om positie in te nemen.” Juist deze groeiende aandacht vraagt om begripsverheldering en meer inzicht in ‘hoe het werkt’. Wat bedoelen we precies met een ecosysteem? De onderzoeksgroep van ROC Leeuwenborgh is op zoek naar het antwoord op deze vragen.

Het onderzoek van Leeuwenborgh valt uiteen in deze literatuurverkenning (fase 1) en het nog te starten praktijkonderzoek (fase 2).


Lees hier de publicatie Ecosystemen Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven