Print deze pagina

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het College van Bestuur van ROC  Leeuwenborgh en het besturen, ze adviseren het College en dragen zorg voor regelgeving door het vaststellen van een statuut en een reglement van toezicht.
 
De Raad van Toezicht bij ROC Leeuwenborgh bestaat uit de volgende leden:

Dhr. N.J.P.M. Bos

Hoofdfunctie:

 • Lid College van Bestuur universiteit Maastricht

Nevenfuncties:

 • Voorzitter Raad van Commissarissen BioPartner Centrum Maastricht
 • Voorzitter Bestuur Stichting Life Science Incubator Maastricht
 • Voorzitter Bestuur Stichting Studentenhuisvesting Maastricht
 • Lid Stuurgroep Operationeel Programma Zuid-Oost
 • Lid Raad van Commissarissen Brightlands Chemelot Campus BV
 • Bestuurslid Kernteam Limburg Economic Development, Brainport 2020
 • Lid Raad van Commissarissen Wonen boven winkels
 • Lid Raad van Advies Stichting Centrummanagement Maastricht
 • Voorzitter Kunst- en Erfgoedcommissie

Overige nevenfuncties:

 • Vice-voorzitter Raad van Toezicht Stichting De Domijnen
 • Lid Raad van Toezicht ROC Leeuwenborgh

Mw. H. Doedel

Hoofdfunctie:

 • Directeur WML (bezoldigd)

Nevenfunctie:

 • Vice-voorzitter Raad van Commissarissen Wonen Limburg (bezoldigd)

Mw. dr. A. Hidding 

 • Lid Raad van Toezicht Dichterbij, Gennep (bezoldigd)
 • Lid Raad van Toezicht Vincent van Gogh, Venray (bezoldigd)
 • Voorzitter Raad van Toezicht RAP, Heerlen (bezoldigd)
 • Lid Raad van Toezicht GGZ Momentum (bezoldigd)
 • Lid Raad van Toezicht PAMM, Veldhoven (bezoldigd)
 • Lid RvT De Gelderhorst, Ede
 • Raadslid gemeente Valkenburg aan de Geul (bezoldigd)
 • Fractievoorzitter D66 Valkenburg aan de Geul
 • Voorzitter Raad van Toezicht PWH en PWV (Peuterspeelzaalwerk Heerlen en Voerendaal)

Mw. M.J.I. Paulussen

Hoofdfunctie:

 • Director of Change Vekoma Rides B.V. (bezoldigd)

Nevenfuncties:

 • Lid Klachtencommissie Rubicon Jeugdzorg (bezoldigd)
 • Lid werkveldcommissie European Studies
 • Voorzitter Vrouwen@wurfeld