Print deze pagina

Studentenstatuut

Klik hier om het Studentenstatuut van Leeuwenborgh te downloaden.

Bijlagen

 1. Examenreglement ROC Leeuwenborgh
 2. Onderwijsovereenkomst (OOK) 2016 
 3. Onderwijsovereenkomst (OOK) 2017
 4. Praktijkovereenkomst (POK)
 5. Privacyreglement deelnemers
 6. Reglement van de Commissie van Beroep
 7. Gedragscode computergebruik en Social media
 8. Reglement ongewenst gedrag
 9. Klachtenprocedure
 10. Deelnemerspas
 11. Stageovereenkomst (SOK)
 12. Algemene Voorwaarden Onderwijsovereenkomst (OOK) 2018