Print deze pagina

Organisatorische informatie

Persoonlijk, praktijkgericht en eigentijds onderwijs. Daar staat Leeuwenborgh voor. Dat vraagt om een goede organisatie en gedegen onderlinge samenwerking. Om dit te realiseren, is Leeuwenborgh onderverdeeld in een aantal onderwijssectoren en ondersteunende diensten. Aangevuld met het Loopbaanportaal. Samen zorgen zij ervoor dat elke student, medewerker en samenwerkingspartner de aandacht krijgt die hij of zij verdient.

Sectoren

Het opleidingsaanbod wordt geboden vanuit vier sectoren, aangevuld met het Techniekcollege. Deze bieden beroepsopleidingen, algemene opleidingen en volwasseneneducatie in diverse richtingen aan.

  • Sector Economie (directeur: Dhr. H. Deiman)
  • Sector Cios, Uiterlijke verzorging, Veiligheid (directeur: Dhr. R. van Velthoven)
  • Techniekcollege (directeur: Dhr. F. van Kampen)
  • Sector Zorg & Welzijn (directeur: Dhr. R. Kok)
  • Sector Educatie (Dhr. R. Doyen en Dhr. J. Kuijpers)
Het Loopbaanportaal

ROC Leeuwenborgh wil elke student de kans bieden een diploma te halen. Sommige studenten hebben daarbij extra ondersteuning nodig. De studieloopbaanbegeleider van het Loopbaanportaal stelt vast welke ondersteuning het beste bij de student past. Als blijkt dat een student een verkeerde studiekeuze heeft gemaakt, dan helpt de loopbaanadviseur bij het maken van een nieuwe opleidingskeuze. Door dit portaal worden de contacten met studenten onderhouden. (Mevr. D. Bollen-Koeijvoets)

Ondersteunende diensten

Om ervoor te zorgen dat het onderwijs en alle overige medewerkers van ROC Leeuwenborgh hun werk zo goed mogelijk kunnen uitvoeren, kunnen zij altijd rekenen op de ondersteunende diensten: 

  • Strategie & Beleid (directeur. Dhr. P. Joskin)
  • Bedrijfsdienst (directeur Dhr. L. Kleijnen)
  • HR (manager Dhr. R. Schonewille a.i.)
  • Financieel Economische zaken (directeur Dhr. T. Leblanc)