Print deze pagina

Disclaimer

Aan deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Door deze website te gebruiken, stemt u in met deze disclaimer.

Algemeen
ROC Leeuwenborgh, verder Leeuwenborgh genoemd, besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle gepubliceerde data op deze website. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. ROC Leeuwenborgh is niet aansprakelijk voor schade of kosten, van welke aard ook, die direct en/of indirect ontstaan door het gebruik van deze website, zoals schade veroorzaakt door mogelijke schrijffouten, onjuistheid, onvolledigheid, (tijdelijke) onbereikbaarheid of gedateerdheid van informatie op de website, door virussen of het niet correct functioneren van deze website. Het gebruik van enige informatie verkregen via deze website is voor risico van de gebruiker.

Leeuwenborgh behoudt zich het recht voor de webpagina's naar eigen inzicht en op ieder moment te (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande aankondiging.

Inschrijven 
Opleidingen en cursussen gaan alleen door bij voldoende deelname. Een aanmelding betekent dan ook niet automatisch dat de opleiding of cursus daadwerkelijk van start gaat. Hyperlinks De website van Leeuwenborgh bevatten hyperlinks naar sites die buiten het domein van Leeuwenborgh liggen. Deze links zijn als informatie voor de lezer opgenomen. Voor deze sites kunnen andere voorwaarden gelden. Leeuwenborgh is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud en het functioneren van deze sites. Het gebruik van de informatie achter deze hyperlinks is geheel voor eigen risico.

Auteursrecht 
Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Leeuwenborgh is het niet toegestaan, informatie, beeldmateriaal en foto's of andere berichtgeving op enigerlei wijze te verspreiden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Pr&C van Leeuwenborgh.

Copyright 2018 ROC Leeuwenborgh