Print deze pagina

Leeuwenborgh als organisatie

Wij zijn ROC Leeuwenborgh

Samen met gepassioneerde medewerkers, bedrijfsleven, overheid en sociaal-maatschappelijke partners maken we onze studenten klaar voor de wereld.

Hier gaan we voor

ROC Leeuwenborgh wil studenten afleveren die als persoon, burger en vakman of vakvrouw succesvol zijn en die in staat zijn om – ook in de toekomst – eigen keuzes te maken.

Zo zien wij dat

Onze onderwijsteams leveren maatwerk en sluiten daarmee aan bij de verschillen tussen studenten en bij de dynamiek van de omgeving. Ons ROC doet dit door middel van Gepersonaliseerd Leren en een Eigentijds Curriculum. In nauwe samenwerking met onze omgeving scheppen wij de condities voor ontwikkeling van onze studenten, medewerkers, bedrijven, partners en onze eigen EURegio.

Kernwaarden

Medewerkers van ROC Leeuwenborgh en studenten kenmerken zich door drie gezamenlijke kernwaarden:

  • Positief: We zijn constructief en zetten ons altijd in voor verbetering.
  • Prikkelend: We zoeken naar niet alledaagse oplossingen. Wij zijn zelfkritisch en durven elkaar aan te spreken.
  • Nieuwsgierig: We kijken om ons heen en werken voortdurend aan onze eigen ontwikkeling.
Dit belooft ROC Leeuwenborgh

Om net dat beetje meer te doen en daardoor het verschil te maken doet Leeuwenborgh een aantal beloftes.

  • Aan al haar studenten belooft Leeuwenborgh een passend onderwijsaanbod afgestemd op eenieders persoonlijke behoeften en de toekomstige werkomgeving.
  • Aan al haar gepassioneerde medewerkers belooft Leeuwenborgh een passend pakket tot professionele ontwikkeling in hun vak, team of daarbuiten.
  • Aan bedrijven en instellingen belooft Leeuwenborgh voor ieder bedrijf of instelling een passend partnership waarin wordt samengewerkt zodat er vakmensen worden opgeleid, die zich kunnen aanpassen aan een veranderende omgeving.
  • Aan maatschappelijke partners belooft Leeuwenborgh passende ondersteuning te geven bij sociaal maatschappelijke vraagstukken.