Print deze pagina

Incident melden

Stel je eens voor: een school waar jij je thuis voelt, waar respectvol met jou en anderen wordt omgegaan en waar je veilig en prettig kunt werken en leren. Helaas is dit nog niet altijd werkelijkheid. We doen er alles aan om incidenten te voorkomen maar ook binnen ROC Leeuwenborgh gebeuren soms vervelende dingen. Dan is het goed dat je dit ergens kunt melden zodat we er iets aan kunnen doen. Deze incidentenmonitor is precies hiervoor ontwikkeld.

Dus ben jij  getuige of slachtoffer van een incident bij ROC Leeuwenborgh? Meld het incident zodat we samen voor een veilige en prettige leer- en werkomgeving kunnen zorgen. De monitor geeft ons een actueel beeld van de situatie en helpt ons om maatregelen te nemen om het voor iedereen leuk en prettig te maken én houden.  De mogelijkheid om incidenten te melden is er voor studenten, externen én medewerkers.

  • Klik hier als je student bent bij ROC Leeuwenborgh.
  • Klik hier als je een externe bezoeker of belanghebbende bent.
  • Klik hier als je een medewerker van ROC Leeuwenborgh bent.

Een incident is een nare gebeurtenis, die bij de slachtoffers  een gevoel van verslagenheid teweeg kan brengen,  vooral als er sprake is van opzettelijk of verwijtbaar gedrag van anderen. Voorbeelden zijn een  vechtpartij, een bedreiging, diefstal, het opzettelijk beschadigen van iemands eigendommen, seksueel grensoverschrijdend gedrag van een docent of  een woedende ouder die de klas binnenstormt.

Voor alle duidelijkheid is een klacht een digitale melding door een belanghebbende over ontevredenheid met betrekking tot resultaten en/of dienstverlening van ROC Leeuwenborgh nadat de betrokkene zijn ontevredenheid bespreekbaar heeft gemaakt met de veroorzaker al dan niet met hulp van een bemiddelaar.

Registratie helpt ons om inzicht te krijgen in het aantal, typen en andere kenmerken van incidenten en ongevallen. We kunnen onderzoeken of verbeteracties en maatregelen helpen of voorstellen doen om herhaling te voorkomen door ons beleid aan te passen waar nodig.

Alle incidenten worden centraal geregistreerd en opgepakt door de centrale preventiemedewerker. Vragen? Neem dan contact op met Ronald Hochstenbach via ‘r.hochstenbach@leeuwenborgh.nl’.