Print deze pagina

Voorlichting BBL-opleiding Pedagogisch werk / Maatschappelijke zorg

22/05/2019 15:30

Pedagogisch werk
Lijkt het je leuk om hulp en pedagogische begeleiding te geven aan kinderen en jong volwassenen? In de kinderopvang, de gehandicaptenzorg of het basisonderwijs? Dan past het beroep sociaal pedagogisch werker helemaal bij jou. Als pedagogisch werker kun je werk vinden in de jeugdzorg, kinderopvang of in een peuterspeelzaal. Je kunt werken als groepsleid(st)er, peuterwerker, gezinsondersteuning en woonbegeleider jeugd.

Maatschappelijke zorg
Als je werkzaam bent in de maatschappelijke zorg, begeleid je mensen bij hun persoonlijk en sociaal maatschappelijk functioneren. Ze hebben langdurig of tijdelijk begeleiding nodig bij de regie over hun eigen leven. Soms wonen deze mensen thuis, soms verblijven ze in een instelling. Je werkt in de hulp- en dienstverlening, zoals instellingen voor wonen, dagbesteding en vrije tijd in de maatschappelijke opvang, geestelijke gezondheidszorg, verzorgings- en verpleeghuizen en thuiszorg.

Tijdens deze voorlichting wordt er specifiek ingegaan op de BBL opleiding.

Aanmelden voor deze voorlichting kan via Candy Schoubben: c.schoubben@leeuwenborgh.nl

Locatie

Arendstraat 12 • Tweede verdieping ruimte B2.16